Impressum

Deutsche Gesellschaft für angewandte Neurodidaktik e.V. – DGND

Friedrichsstraße 12
34117 Kassel

Telefon: +49 (0) 160 90 655 884

E-Mail: office@dgnd.org
Web: https://dgnd-neurolernen.de/

Vertretungsberechtigter Vorstand: Silvia Schuma M.A.

Registergericht: Amtsgericht Kassel
Registernummer: VR 5094

Steuernummer: 025/250/52978

Urheberrechtliche Hinweise

DGSL e.V.
Shutterstock
Fotolia